Forretningsbetingelser

Følgende betingelser gælder ved samarbejde imellem dig som kunde og Webtree (CVR. 30778499)

GENERELT

Webtree har som sit klare sigte at levere løsninger i høj kvalitet og inden for aftalt tid. Løsninger der giver værdi der som minimum overstiger prisen. Jeg tror på vind vind relationer dvs. Hvor samarbejdet både er fordelagtigt for dig som kunden og for mig som leverandør.

PRISER

Alle opgaver faktureres med 950 DKK + moms / time, minimum pr. 1/4 time. Der kan købes klippekort 40 klip / 10 timer til 8000 DKK + moms. Klippekort har en løbetid på 18 måneder.

BETALINGSBETINGELSER

  1. Generelt for mindre projekter faktureres der når opgaven fra Webtree side er afsluttet.
  2. Løbende aftaler som fx Google Ads eller WordPress service abonnementer faktureres kvartalsvis midt i perioden. Dvs. betaling for januar, februar og marts vil blive faktureret medio februar.
  3. Opgaver der overstiger 25.000 vil bliver faktureret i to lige store dele. Del 1 14 dage efter opgaven er påbegyndt og del 2 ved opgavens afslutning.
  4. Opgaver på over 50.000 DKK vil der blive aftalt en særlig betalingsaftale.
  5. Fakturering af websites vil ske når sitet bliver leveret til kunden, men inden afsluttende smårettelser og ændringer som ofte kan trække ud.
  6. Projekter der trækker i langdrag pga. manglende levering fra kundens side, faktureres fuldt ud efter 60 dage med mindre andet er aftalt. Ved stilstand i mere end 12 måneder, bortfalder retten til at projektet færdiggøres.
  7. Alle fakturaer udsendt fra Webtree har standard 8 dages betalingsfrist.

OPSIGELSE

Opsigelse af løbende aftaler som Google Ads administration, WordPress sikkerhedshåndtering og andet gælder opsigelsesvarslet løbende måned + 30 dage. Dvs. opsiges der eksempelvis i marts måned vil aftale ophøre ultimo april.

GARANTI

Websites leveres som udgangspunkt gennemtestede men uden egentlig garanti. CMS’er herunder WordPress samt browsere udvikler sig meget hurtigt og forårsager ofte at der skal rettes, justeres og videreudvikles løbende for at alt fungerer som ønsket. 

MINDRE OPGAVER OG SUPPORT

Alle opkald og e-mails som enten søger rådgivning eller opgaver der kræver handling fra min side tidsregistreres og faktureres minimum 15 minutter. Undtagelser fra dette er forespørgsler på fremtidige opgaver. Alle småopgaver samles og faktureres ultimo hver måned.

MØDER

Møder faktureres eller tidsregistreres på klippekort, med mindre andet er aftalt. Der faktureres / tidregisteres også for transport.

FORCE MAJEURE

Webtree kan derefter ikke holdes ansvarlig for force majeure, som medvirker at aftalte løsninger af opgaver må helt eller delvist annulleres, eller at opgaver bliver forsinket i forhold til aftalt deadline.

HOSTING

Alle web-hosting aktiviteter af Websites gennem Webtree ligger i selskabet Skywalkr Aps, og de betingelser der gør sig gældende i dette selskab.

TVIST

Eventuelle uoverensstemmelsers forsøges løst i alt mindelighed, derefter ved mediator. I sidste instans ved Københavns byret.

Senest opdateret 18. januar 2022.